Naturalna woda źródlana w domu i pracy (Kraków)
Tel: (12) 415 74 05, kom. 502 603 851 lub 728 270 999
Email: zrodelko@zrodelko.krakow.pl

O wodzie - dostawa wody, dystrybutor do wody

Dostawa i płatności

 • Dostawy wody realizujemy bezpłatnie.
 • To Państwo w chwili dostawy decydujecie ile pustych butli wymienić na pełne. Płacicie Państwo tylko za taką ilość pełnych butli, jaką faktycznie odbierzecie.
 • Na życzenie Klienta realizujemy bezpłatne dostawy interwencyjne.
 • Przy każdej dostawie otrzymujecie Państwo DOWÓD DOSTAWY, lub FAKTURE VAT. DOWÓD DOSTAWY jest potwierdzeniem zrealizowania dostawy i na jego podstawie wystawiamy zbiorcza miesięczna fakturę VAT.


Butle

Przechowywanie i użytkowanie butli:

 • Butli nie wolno używać do innych płynów niż woda ŹRÓDEŁKO. Butle użyte w inny sposób nie podlegają wymianie na pełne przez naszego przedstawiciela.
 • Zarówno puste jak i pełne butle należy przechowywać w dodatniej temperaturze, w czystym chłodnym i zacienionym pomieszczeniu.
 • Każda pełna butla zabezpieczona jest fabrycznie naklejką na kapslokorku. Stanowi to gwarancję oryginalnego pochodzenia produktu.

Wymiana butli:

 • Każda pełna butla opatrzona jest terminem przydatności do spożycia umieszczonym na kapslokorku. Pełne butle należy wykorzystywać w kolejnościach dostarczenia – jako pierwsze te z wcześniejszej dostawy.
 • Butlę należy wymienić od razu po jej opróżnieniu.
 • Przed założeniem butli na urządzenie dozujące należy zerwać naklejkę na kapslokorku.
 • Trzymając butlę do góry dnem należy nałożyć ją na iglicę urządzenia dozującego (nie dotyczy pompek ręcznych).


Urządzenia dozujące

Dystrybutor do wody i podgrzewacz

Ustawienie urządzenia
 • Urządzenie należy podłączać do gniazda 230 V z wtykiem uziemiającym
 • Urządzenie należy zainstalować w miejscu z dobrą wentylacją (wolna przestrzeń wokół urządzenia musi wynosić minimum 5 cm).
 • Temperatura otoczenia w miejscu pracy urządzenia nie może być niższa niż 00C.
Instalacja i uruchomienie urządzenia.
 • Pierwszej instalacji i uruchomienia urządzenia dokonuje nasz przedstawiciel.
 • Jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia urządzenia w inne miejsce należy:
  • Zdjąć butlę (nawet jeśli jest w niej woda), wyłączyć urządzenie z sieci, opróżnić oba zbiorniki na wodę poprzez otwarcie obu kraników spustowych.
  • Podczas transportu lub przestawiania urządzenie musi znajdować się w pozycji pionowej. Przed jego ponownym włączeniem do sieci należy odczekać minimum 15 minut.
  • Przed nałożeniem nowej butli należy zerwać z kapslokorka naklejkę zabezpieczającą.
 • Po nałożeniu pełnej butli należy wcisnąć oba kraniki (wody gorącej i wody zimnej) i trzymać do momentu pojawienia się pełnego strumienia wody.
 • Należy odczekać, aż w butli przestaną pojawiać się pęcherzyki powietrza, a następnie podłączyć dystrybutor do prądu.
 • Po około 15 minutach należy sprawdzić, czy urządzenie grzeje i chłodzi wodę.
 • Urządzenia przeznaczone jest do pracy ciągłej – nie należy wyłączać go z sieci.
Higiena pracy
 • Urządzenie należy utrzymywać w czystości. Okresowo należy myć okolice kraników wody zimnej i gorącej oraz rynienkę pod kranikami.
 • Dopuszcza się okresowe wyłączenie urządzenia z sieci, np. na czas przerwy urlopowej. W takim przypadku należy zdjąć butlę, wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i spuścić wodę z obu zbiorników naciskając dźwignie kraników. Przed ponownym podłączeniem urządzenia do sieci założyć butlę z wodą i odpowietrzyć zbiorniki naciskając dźwignie kraników do chwili wypływu wody. Urządzenie należy podłączyć do sieci dopiero po wypłynięciu wody z obu kraników.

Porcelanka

 • Wykonana jest ze szkliwionej grubościennej ceramiki. Należy chronić ją przed upadkiem i uderzeniami.
 • Należy utrzymywać ją w czystości, okresowo przy wymianie butli zlać wodę i wymyć oraz wyparzyć wrzątkiem wnętrze naczynia.

Pompka ręczna

 • Przed zainstalowaniem pompki na butli z wodą należy cały kapslokorek.
 • Rurki zasysające wodę oraz wylewkę należy okresowo myć oraz wyparzać wrzątkiem.

Uwaga:

Wszystkie urządzenia dozujące należy eksploatować w miejscach zacienionych. Wszelkie zauważone usterki i nieprawidłowe działanie urządzeń należy niezwłocznie zgłosić do biura naszej firmy


woda źródlana Kraków

Firma PMK – Logic istnieje na rynku od 1998 roku. Jesteśmy liderem w dystrybucji wody źródlanej "ŹRÓDEŁKO" na rynku Polski Południowej. Dzięki naszej sumienności i rzetelności mamy ustabilizowaną i mocną pozycję na rynku. Potrzeby i uwagi naszych klientów są dla nas bardzo ważne.

Naturalna woda źródlana

O wodzie Naturalna woda źródlana "ŹRÓDEŁKO" czerpana jest z najczystszych i starannie wyselekcjonowanych ujęć głębinowych, które znajdują się na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Dzięki temu woda zachowuje w sposób naturalny swoje właściwości mineralne i smakowe.

Woda dla firm, woda do biura, woda do domu

Oferta Nasza oferta skierowana jest do odbiorców indywidualnych oraz firm. Wodę źródlaną "ŹRÓDEŁKO" mogą Państwo pić zarówno w domu jak i w pracy.

Tania woda źródlana

Zobacz cennik oferowanych przez nas produktów oraz usług. Przekonasz się, żę lepszej oferty nie znajdziesz.

Zamówienie

Złóż zamówienie dzwoniąc pod numer (12) 415 74 05 lub 502 603 851 lub 728 270 999, wysyłając faks na numer (12) 415 94 01 lub zamów przez internet wypełniając formularz.

Kontakt - Woda źródlana Kraków, gdzie kupić wodę

PMK-Logic
ul. Opolska 37
31-274 Kraków
tel. (12) 415 74 05, kom. 502 603 851 lub 728 270 999
tel/fax (12) 415 94 01